מר שפר גיל, קונסול כבוד של יפן, תחום שיפוט: ירושלים.

משרד:

רח' כורזים 15

ירושלים

טל: 03-5322287

נייד: 050-5299065

כתב הסמכה: 20.5.15